Tanıtım

Google

Sitede Arama

Yükleniyor...

Tanıtım

7. Sınıf 8. Ünite İngilizce Konu Anlatımı

The Simple Past Tense 

Geçmiş zamanda meydana gelmiş olayları ifade ederken bu tense i kullanırız.

Olumlu

Özne fiil (past, 2.hali) nesne yer zaman

Olumsuz

Özne didn't fiil (yalın, 1. hali) nesne yer zaman

Soru

Did Özne fiil (yalın, 1. hali) nesne yer zaman?
  • Did you watch TV yesterday?
    • Yes I watched TV yesterday
    • No I didn't watch TV yesterday.

Time expressions

  • yesterday
  • last week
  • two days ago

Regular Verbs

The saimple past tense de olumlu cümlede fiiller past hallerine göre ikiye ayrılırlar. Düzenli ve Düzensiz fiiller. Düzenli fiiller fiilin sonuna -ed eklenerek past haline dönüşürler.
playplayed
washwashed
crycried

Sonu -e ile biten fiillerde sadece -d harfi eklenir.
live lived
arrive arrived
like liked

Sonu -y ile biten ve -y den önce sessiz bir harf varsa - düşer onun yerine -ied yazılır.
study studied
carry carried
try tried

Tek heceli fiillerde sonu son iki harf sesli ve sessiz harf ise sondaki sessiz harf çift yazılır ve -ed eklenir. Fakat son sessiz harf -w ve ya -x olmamalı. Bunlar olursa çift yazılma olmaz.
beg begged
stop stopped
rug rugged

Irregular verbs

1. Hali 2. Hali 3. Hali Türkçe
Base Form Past Simple Past Participle Anlamı
awake awoke awoken uyanmak
be was, were been olmak
beat beat beaten vurmak
become became become olmak
begin began begun başlamak
bend bent bent bükmek
bet bet bet bahse girmek
bid bid bid emretmek
bite bit bitten ısırmak
blow blew blown esmek
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
broadcast broadcast broadcast yayımlamak
build built built inşa etmek
burst burst burst patlamak
burn burned/burnt burned/burnt yakmak
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cost cost cost değer biçmek
creep crept crept emeklemek
cut cut cut kesmek
deal dealt dealt anlaşmak
dig dug dug kazmak
do did done yapmak
draw drew drawn çekmek
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek
drive drove driven sürmek
drink drank drunk içmek
eat ate eaten yemek yemek
fall fell fallen düşmek
feed fed fed beslemek
feel felt felt hissetmek
fight fought fought dövüşmek
find found found bulmak
flee fled fled firar etmek
fly flew flown uçmak
forbid forbade forbidden yasaklamak
forget forgot forgotten unutmak
forgive forgave forgiven affetmek
freeze froze frozen donmak
get got gotten elde etmek
give gave given vermek
go went gone gitmek
grow grew grown büyümek
hang hung hung asmak
have had had sahip olmak
hear heard heard duymak
hide hid hidden saklamak
hit hit hit vurmak
hold held held tutmak
hurt hurt hurt yaralanmak
keep kept kept saklamak
know knew known bilmek
lay laid laid yaymak
lead led led rehberlik etmek
learn learned/learnt learned/learnt öğretmek
leave left left ayrılmak
lend lent lent ödünç vermek
let let let izin vermek
lie lay lain yalan söylemek
lose lost lost kaybetmek
make made made yapmak
mean meant meant anlamına gelmek
meet met met buluşmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read read read okumak
ride rode ridden binmek
ring rang rung çalmak
rise rose risen yükselmek
run ran run koşmak
say said said söylemek
see saw seen görmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
show showed showed/shown göstermek
shut shut shut kapamak
sing sang sung şarkı söylemek
sit sat sat oturmak
sleep slept slept uyumak
speak spoke spoken konuşmak
spend spent spent harcamak
stand stood stood ayakta durmak
swim swam swum yüzmek
take took taken almak
teach taught taught öğretmek
tear tore torn yırtmak
tell told told anlatmak
think thought thought düşünmek
throw threw thrown fırlatmak
understand understood understood anlamak
wake woke woken uyanmak
wear wore worn giymek
win won won kazanmak
write wrote written yazmak

Vocabulary

alivecanlı
callaramak
companyşirket
complainşikayet etmek
designdizayn etmek
developgeliştirmek
dieölmek
discoverkeşfetmek
discovererkaşif
discoverykeşif
establishkurmak
existvar olmak, bulunmak
experimentdeney
instrumentenstruman, alet
inventicat etmek
inventionicat  
inventormucit
preparehazırlamak
produceüretmek
proveövmek, takdir etmek
publishkurmak
stickyyapışkan
toolalet, araç

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tanıtım

Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız

Youtube Kanalımız

Google + Sayfamız

Tumbrl Sayfamız

Pinterest Sayfamız

Etiketler

1. abdulhamit (1) 1. Ahmet (1) 1. Dünya savaşı (1) 1. mahmut (1) 1. meşrutiyet (1) 1. Murat (1) 19. yy Islahatları (1) 19. yy Osmanlı devleti (1) 1921 anayasası (1) 1924 Anayasası (1) 2. Beyazıt (1) 2. dünya savaşı (1) 2. Mahmut (1) 2. Mehmet (1) 2. meşrutiyet (1) 2. Murat (1) 2. Osman (1) 2. selim (1) 2. Sınıf 1. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 10. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 2. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 3. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 4. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 5. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 6. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 7. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 8. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 2. Sınıf 9. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 20. yy Osmanlı devleti (1) 3. mustafa (1) 3. selim (1) 3. Sınıf 1. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 10. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 2. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 3. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 4. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 5. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 6. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 7. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 8. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 3. Sınıf 9. Ünite İngilizce konu anlatımı (1) 30 yıl savaşları (1) 31 mart olayı (1) 4. Mehmet (1) 4. Murat (1) 4. Sınıf 1. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 10. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 2. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 3. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 4. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 5. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 6. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 7. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 8. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 4. Sınıf 9. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 1. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 10. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 2. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 3. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 4. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 5. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 6. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 7. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 8. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 5. Sınıf 9. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 1. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 10. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 2. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 3. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 4. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 5. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 6. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 7. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 8. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 6. Sınıf 9. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7 yıl savaşları (1) 7. Sınıf 1. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 10. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 2. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 3. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 4. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 5. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 6. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 7. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 8. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 7. Sınıf 9. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 1. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 10. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 11. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 12. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 13. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 14. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 15. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 16. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 2. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 3. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 4. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 5. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 6. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 7. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 8. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) 8. Sınıf 9. Ünite İngilizce Konu Anlatımı (1) a (1) a few (1) a little (1) a lot of (1) a waste of (1) abbasiler (1) ABD kuruluşu (1) Ability (8) Accepting (1) across (1) Additional information about noun clauses (1) Adjective (1) Adjective and adverb (1) adjective forming suffixes (1) Adjective+preposition (1) Adjectives (1) Adverb (1) Adverb forming suffixes (1) Adverbial clause (1) Adverbial clauses of time (1) Adverbs (1) Adverbs of degree (1) Advisability (5) Affixes of negation (1) after (5) agree (1) akhunlar (1) akkoyunlar (1) akşitler (1) All (1) along (1) already (2) also (2) although (1) am (1) amiral bristol raporu (1) among (1) an (1) anadolu selçukluları (1) and (3) Animals (3) Ankara savaşı (1) Anlatım Bozuklukları (1) any (1) aralarında asal (1) are (1) around (1) as (4) as a result (1) as if (1) as long as (3) as soon as (3) as though (1) as...as (1) asal sayı (1) asal çarpanlarına ayırma (1) Asking Directions (2) at (2) Atatürk (1) Atatürk İlkeleri (1) auxiliary (1) Auxiliary verbs in short questions (1) avarlar (1) Ayastefanos (1) babürler (1) balkan savaşları (1) balta limanı (1) Bağlaçlar (1) başkomutanlık (1) be able to (1) Be going to Future Tense (1) be supposed to (1) be to (1) be used to (1) because (3) bedir savaşı (1) been (2) before (6) berlin anlaşması (1) besides (1) between (1) between...and (1) beylikler (1) beyond (1) Binom açılım (1) Birthday invitation (1) bizans (1) Body Parts (2) Both (1) both...and (1) busy (1) but (4) but...anyway (1) but...still (1) by (4) BY phrase or another preposition (1) by the time (4) bölme (1) Bölünebilme (1) büyük taarruz (1) Can (9) Can I? (3) Capital City (1) Causative (1) cemiyet-i akvam (1) Cemiyetler ve Hazırlık dönemi (1) cepheler (1) Certain verbs+noun/pronouns+infinitive (1) character (3) CHP (1) cilalı taş devri (1) Classroom Language (1) Classroom Objects (2) Clothes (1) Collective nouns (1) Colours (1) Comparative and superlative with quantifiers (1) Comparative form of Adjectives (2) Comparative forms of adjectives and adverbs (1) Comparison (1) Concession and contrast (1) confusing verbs in the past (1) Conjunction (1) Conjunctions (4) consequently (1) continent (1) Continuing the same idea (1) Coordinating conjunction (1) Correlative conjunction (1) Could (5) could have done (1) Countable noun (1) Countable or uncountable (1) Country (1) coğrafi keşifler (1) Cumhuriyet Dönemi (1) Cümle Türleri (1) Cümlede Anlam (1) Cümlenin Öğeleri (1) daily routines (2) Days (4) Definite article (1) Degrees of Certainty (1) Denklemler (1) Describing animals (1) Describing People (4) despite (1) didn't have to (1) didn't need to (1) different from (1) disagree (1) dislike (1) do (1) Do you...? (2) Don't like (1) doğal sayılar (1) Doğrunun Analitik İncelenmesi (1) Drinks (2) due to (1) during (1) dört halife (1) Dünya Tarihi (1) each (1) eat (1) EBOB (1) Edatlar (1) Either (2) either...or (1) Ekler (1) EKOK (1) emeviler (1) Emotions (1) Empathy (1) emphatic DO (1) enjoy (1) enough (4) erzurum ve sivas kongresi (1) Even if (1) even though (1) ever (2) EVER words in noun clauses (1) every (1) every time (1) exercise (1) Expectation (1) Expressing opinion (1) Expressing purpose (1) Expressions+Gerund (1) eyyübiler (1) Eşitsizlikler (1) fair (1) faiz (1) faktöriyel (1) Family (1) Farm Activity (1) feelings (1) feodalite (1) festival (1) festival activity (1) fetret devri (1) Few (1) Fiilde Çatı (1) Fiile -ing takısı getirme kuralı (2) Fiile -s takısı getirme kuralı (2) Fiilimsiler (1) Fiiller (1) finally (1) firstly (1) Focusing adverbs (1) Folk dance (1) Food (2) food across the world (1) for (6) for fear of (1) for the purpose that (1) Forming adverbs with LY (1) Forming the passive (1) Forms of OTHER (1) Fransız ihtilali (1) from (1) from...to (1) Fruit (1) furthermore (1) gazneliler (1) Genel Yetenek (1) Geometri (1) Geometrik Kavramlar ve Açılar (1) Gerund and Infinitive (1) Gerund as direct object (1) Gerund as subject complement (1) Gerund as subject of a sentence (1) Gerund as the object of a preposition (1) Gerund or infinitive (1) get (3) Giving directions (1) go (1) gone (2) Grafik (1) Greetings (4) göktürkler (1) Habitual Past (1) had better (2) half (1) Halifeliğin kaldırılması (1) hareket (1) Harfli ifadeler (1) harzemşahlar (1) has (1) has got (1) hatay sorunu (1) hate (1) have (3) have a good time (1) have fun (1) have got (1) have got to (1) have to (1) havuz (1) havza ve amasya genelgesi (1) hayber seferi (1) hazarlar (1) haçlı seferleri (1) He is said to (1) health (1) help (1) hendek savaşı (1) hicret (1) hobby (2) Holidays (1) home goods (1) How about? (1) How are you? (1) How do you feel? (1) How long? (1) How many? (5) how often? (1) How old are you? (2) however (2) hudeybiye barışı (1) hunlar (1) Hz Adem (1) Hz Danyal (1) Hz Davud (1) Hz Elyasa (1) Hz Eyüp (1) Hz Harun (1) Hz Hızır (1) Hz Hızkıl (1) Hz Hud (1) Hz İbrahim (1) Hz İdris (1) Hz İlyas (1) Hz İrmiya (1) Hz İsa (1) Hz İshak (1) Hz İsmail (1) Hz Kalib (1) Hz Lokman (1) Hz Lut (1) Hz Muhammed (2) Hz Musa (1) Hz Nuh (1) Hz Salih (1) Hz Süleyman (1) Hz Yahya (1) Hz Yakub (1) Hz Yunus (1) Hz Yusuf (1) Hz Yuşa (1) Hz Zekeriya (1) Hz Zülkarneyn (1) Hz Zülkif (1) Hz Üzeyir (1) Hz Şaya (1) Hz Şemuyel (1) Hz Şit (1) Hz Şuayib (1) Hünkar iskelesi (1) I recommend (1) I think (1) if (1) If clause (1) If clause mixed time (1) If clause summary (1) If clause type 1 (1) If clause type 2 (1) If clause type 3 (1) İlkçağ Uygarlıkları (1) Illness (1) immediately (1) Imperatives (5) Impersonal pronouns in the passive (1) Implied conditions (1) in (3) in addition (1) in case (3) in case of (1) in order that (1) in order to (3) in spite of (1) inasmuch as (1) Indefinite article (1) Indefinite pronouns (1) Indirect objects as passive subjects (1) Indirect speech (1) Infinitive (1) Infinitive after certain adjectives (1) Infinitive after certain nouns (1) Infinitive after question words (1) Infinitive as direct object (1) Infinitive as subject complement (1) Infinitive as subject of the sentence (1) Infinitive of purpose (1) Infinitive with TOO and ENOUGH (1) Infinitive without TO after LET and HELP (1) İngilizce (1) İngilizce Ders Kitapları (1) İngilizce konu anlatımı (1) inkilaplar (1) into (1) Introducing yourself (2) İnönü savaşları (1) irrasyonel sayılar (1) Irregular adverbs (1) irregular verbs (3) is (1) isim tamlamaları (1) İsimler (1) iskitler (1) Islahat fermanı (1) İslam Tarihi (1) İslam öncesi Türkler (1) istanbul'un fethi (1) İstatistik (1) it is no good (1) it is no use (1) it is worth (1) It's said that (1) izmir işgali (1) İşlem (1) işlem önceliği (1) işçi (1) Jobs (2) just (2) just as (1) kanuni (1) kar (1) karahanlılar (1) karakoyunlar (1) Karekök (1) karışım (1) karluklar (1) kartezyen kümesi (1) Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri (1) kavimler göçü (1) kıpçaklar (1) kırgızlar (1) Kırım savaşı (1) KPDS Sınavları (1) KPSS İngilizce Sınavları (1) kutluklar (1) kuvvet (1) köprülüler (1) kümeler (1) Lack of Necessity in the Past (1) lale devri (1) Language (1) lately (2) Learner Styles (1) Leisure Time Activity (1) let (1) Let's (3) lie (1) Like (11) Like as (1) like...better than (1) little (1) Londra anlaşması (1) Londra konferansı (1) lots of (1) Love (2) lozan anlaşması (1) lys ingilizce (1) maden devri (1) magna carta (1) make (2) many (1) Matematik (1) May (2) May I? (3) me neither (1) me too (1) MEB Ortak Sınavı (1) memlükler (1) Menemen olayı (1) might (1) misak-ı milli (1) Mısır isyanı (1) Modal (1) Modüler Aritmatik (1) mondros ateşkes anlaşması (1) Months (3) moreover (1) moskova anlaşması (1) Most (1) movie types (1) much (1) much as (1) mudanya ateşkesi (1) Muharebeler (1) Multiply intelligences (1) must (2) mustn't (1) mutlak değer (1) müte savaşı (1) Nation (1) Necessity (1) Need (2) needn't have done (1) Neither (2) neither...nor (1) never (2) nevertheless (1) no (1) no metter (1) Noktalama İşaretleri (1) Non Defining relative clauses (1) none (1) nonetheless (1) Nonprogressive verbs (1) Nor (2) not only...but also (1) Noun (1) Noun clause (2) Noun clause as object of the preposition (1) Noun clauses beginning with a question word (1) Noun clauses beginning with THAT (1) Noun clauses beginning with WHETHER OR NOT or IF OR NOT (1) Noun forming suffixes (1) Noun+preposition (1) Nouns that are always plural (1) now (1) Numbers 0-10 (2) Numbers 10-20 (2) numbers 100-1000 (1) Numbers 1000-1000000 (1) Numbers 20-100 (1) Object position (1) object pronouns (1) of wich (1) Olasılık (1) Omitting if (1) on (2) on account of (1) on condition that (1) once (1) ondalık sayılar (1) One (1) only if (1) or (5) or else (1) Oran (1) Orantı (1) Ordinal Numbers (2) Orhan bey (1) Ortaçağ Avrupası (1) Osman gazi (1) Osmanlı devleti (1) Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (1) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (1) Osmanlı Devleti Kronolojisi (1) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (1) Osmanlı Kültür ve Uygarlığı (1) Other conditionals (1) Other expressions of quantity (1) otherwise (1) ought to (3) out of (1) owing to (1) Paragrafta Anlam (1) Paris anlaşması (1) paris barış konferansı (1) paskal üçgeni (1) Passive (1) Passive infinitive and past infinitive (1) Passive with gerund and infinitive (1) past (1) Permission (1) Permütasyon (1) Personal products (1) Personality (1) Pets (1) Peygamberler (1) peçenekler (1) Phrasal verb (1) Phrasal verb with DOWN (1) Phrasal verb with IN and INTO (1) Phrasal verb with OFF (1) Phrasal verb with ON (1) Phrasal verb with other particles (1) Phrasal verb with OUT (1) Phrasal verb with UP (1) Places (3) plenty of (1) Plurals (2) Position of adverbs in a sentence (1) Possessive (1) Possessive 's (1) Possessive Adjectives (2) Possessive Noun (1) prefer (4) Preference (1) Prefix (2) Preposition (1) preposition of time (2) Preposition+noun (1) Preposition+noun+preposition (1) Prepositions of Place (4) Prepositions of place and movement (1) Prepositions with time expressions (1) Present and past participles as adjectives (1) Problemler (1) Prohibition (1) Pronoun agreement (1) pronouns (1) Providied that (1) providing that (1) Question words (2) Question words followed by infinitives (1) Rasyonel Sayılar (1) recently (2) Reduction of adverbial clauses to modifying phrases (1) Reduction of relative clauses (1) Reflexive pronouns (1) reform (1) Refusing (1) regular verbs (2) Relative Clause (2) Relative pronouns as subject of the clause (1) Relative pronouns as the object of a preposition (1) Relative pronouns as the object of a verb (1) reported speech (1) Reported speech mixed types (1) Reporting imperatives (1) Reporting questions (1) Reporting statements (1) Request (4) rooms (1) round (1) rönesans (1) sakarya savaşı (1) Sanayi devrimi (1) say (1) sayı problemleri ölçü problemleri (1) sayılar (1) School subject (1) Seasons (3) secondly (1) seeing as (1) seeing that (1) selçuklular (1) Sentence adverbs (1) Ses Bilgisi (1) several (1) sevr anlaşması (2) Shall we? (2) shapes (1) should (6) sibirler (1) Sıfatlar (1) similar to (1) since (7) Sırp isyanı (1) sit (1) skolastik düşünce (1) so (5) SO and NOT representing a that clause (1) so as to (1) so far (1) so long as (3) So that (2) so...that (2) so..that (1) sokullu dönemi (1) some (1) spelling of -s (1) spelling of ED (1) Spelling of ING (1) spend (1) sports (1) stand (1) Stative passive (1) Stative passive with prepositions (1) still (1) Strengths (1) Subject position (1) subject pronouns (1) Subject verb agreement (1) Subject verb agreement with expressions of quantity (1) Subject verb agreement with some irregularities (1) Subject verb agremment with there is there are (1) Subordinating conjunction (1) such as (1) such...that (3) Suffix (1) Suggestion (3) sultan süleyman (1) Superlative forms of adjectives and adverbs (1) Suppose that (1) supposing that (1) Sympathy (1) Sözcükte Anlam (1) Sözcükte Yapı (1) Tag question (1) take (1) tam sayılar (1) Tanzimat fermanı (1) Tarihe giriş (1) tbmm açılışı (1) tekalif-i milliye (1) tell (1) telling dates (1) Telling percentage (1) Telling someone what to do (1) Telling years (4) Tense agreement (1) Tense relations between the main verb and the noun clause (1) TEOG ingilizce sınavı soruları (1) Thank you (2) thanks to (1) that (1) that clause alan fiiller (1) That's (1) the (1) The English Alphabets (1) the fact (2) the first time (1) The Frequency Adverbs (4) The Future Continuous Tense (1) The Future Perfect Continuous Tense (1) The Future Perfect Tense (1) the moment (1) The order of the adjective (1) The passive form of modals (1) The passive gerund (1) The Passive with GET (1) The Past Continuous Tense (2) The Past Perfect Continuous Tense (1) The Past Perfect tense (1) The perfect gerund (1) The place of time adverbials in a passive sentence (1) The Present Continuous Tense (5) The Present Perfect Continuous Tense (1) The Present Perfect Tense (2) the same as (1) THE SAME...AS (1) The Simple Future Tense (1) The Simple Past Tense (5) The Simple Present Tense (5) The verb BE (1) then (3) There are (4) There is (3) there is no point in (1) therefore (1) though (1) Three word verb (1) through (1) throughout (2) till (2) Time (4) Time clauses in the past tenses (1) to (2) To Be (3) to be past form (2) tolunoğulları (1) Too (4) toplama (1) towards (1) toys (1) trablusgarp (1) Transition (1) Trigonometri (1) TV Programs (2) türgişler (1) Türk Edebiyatı (1) Türk İslam Devletleri (1) Türkçe (1) uhud savaşı (1) Uncountable noun (1) Unless (1) until (5) until now (1) Ununderstanding the instructions (1) up to now (1) Use of adverbs (1) Used to (1) Using BY phrase (1) Using expressions of quantity in relative clauses (1) Using passive in interrogatives (1) Using relative clauses to modify pronouns (1) Using WHEN (1) Using WHERE (1) Using WHICH to modify a whole sentence (1) Using WHOSE and OF WHICH (1) Using WHY (1) uygurlar (1) uzlar (1) uşi (1) vehicles (1) Verb forming affixes (1) Verb+noun+preposition (1) Verb+object+preposition (1) Verb+preposition (1) Verbs of perception (1) Want (2) was (4) waste (1) weaknesses (1) Weather conditions (3) were (4) What about? (1) what are you doing? (1) what are you like? (2) What colour is it? (1) what do you do? (2) what do you look like? (2) What do you think? (1) What does it mean? (1) what if (1) what is he doing? (1) what is it in english? (1) What is the capital city of...? (1) What is the matter with you? (1) What is the temperature? (1) what is the time? (3) What is the weather like? (3) What is this? (1) What is your hobby? (1) what is your job? (2) What is your name? (1) what time is it? (3) What...like? (1) whatever (1) wheater...or not (1) when (9) When is your birthday? (1) When? (1) whenever (2) where (2) where are you from? (1) where are you? (1) where do you work? (2) WHERE in non defining relative clauses (1) Where? (7) whereas (1) wherever (1) whether (1) which (1) whichever (1) while (6) Who are you? (1) who? (1) whoever (1) whole (1) whomever (1) whose (1) why (1) Why don't? (1) wild animals (1) will (2) Wilson ilkeleri (1) Wish (1) Wish clause (1) without (2) Word formation (1) Word order in an English Sentence (1) Would (2) Would like (1) would prefer (1) Would rather (2) would sooner (1) would you mind (1) www.egitimci.in (1) yavuz sultan selim (1) Yazım Kuralları (1) yaş problemleri (1) yds (1) Yeniçağda Avrupa (1) yet (3) yet...still (1) Yıldırım beyazıt (1) yontma taş devri (1) Yunan isyanı (1) yüzde (1) Zamirler (1) zarar (1) Zarflar (1) çarpma (1) çağlar (1) çelebi mehmet (1) Çember ve Daire (2) çıkarma (1) ölçü birimleri (1) Özdeşlikler (1) Özel Üçgenler (1) Üniversiteye Giriş İngilizce Sınav (1) Ünlem (1) Üslü Sayılar (1) Üçgende alan (1) Üçgende açı kenar ilişkileri (1) Üçgende Açılar (1) Üçgende Benzerlik (1) Üçgende yardımcı elemanlar (1) Şeyh sait ayaklanması (1)